Stavebná kamenárska činnosť

Ploty, krby, studne ....

Okrem dláždenia a obkladania vyhotovujeme kamenné ploty z rôznych druhov kameňa a v rôznych tvaroch. O našich dlhoročných skúsenostiach v oblati realizovania kamenných plotov svedčí množstvo postavených kamenných plotov.


Materiál

Na realizáciu projektov používame prírodné druhy kameňa. Najčastejšie si zákazníci žiadajú  žulu, čadič, andezit, pieskovec, vápenec a travertín.

Samozrejme vieme zabezpečiť a sme schopní realizovať projekt aj s rôznych iných druhov prírodného kameňa.


Naša spoločnosť má kapacity na zabezpečenie akéhokoľvek množstva a druhu prírodného kameňa. Do našej ponuky patrí aj opracovaný kameň. Ide prevažne o kamenné kocky zo žuly, čadiča alebo z andezitu, ktoré vieme vyhotoviť okrem štandardných veľkostí aj vo veľkostiach podľa požiadaviek zákazníka.

Ostatné stavebné práce

Naša spoločnosť prevádzkuje reštauračné zariadenia v obci Husiná a Veľké Dravce a predajňu potravín v obci Husiná. Zabezpečujeme rôzne spoločenské akcie a podujatia.  

Okrem kamenárských prác, ktoré tvoria podstatnú časť našej činnosti, vykonávame aj rôzne stavebné práce. Máme kvalitných zamestnancov  v oblasti murovania a zatepľovania. Ponúkame komplexné stavebné práce pri realizáciach zatepľovania. Máme k dispozícii mechanizmy na vykonávanie rôznych zemných prác.

Ostatné služby

Čárda

Husiná

Čárda

Veľké Dravce

Predajňa Husiná

DSC00415.JPG DSC00033.JPG DSC00323.JPG DSC00032.JPG DSC00035.JPG DSC00029.JPG DSC01266.JPG DSC00156.JPG

Ponúkame komplexné služby v oblasti kamenárskej činnosti a s tým súvisiacimi stavebnými prácami už od etapy plánovania až po samotnú realizáciu projektu.


Medzi naše hlavné činnosti patrí:


Obkladanie

Naši kvalifikovaní zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami obložia každú stenu na Vašom dome, v byte resp. tam kde si to prajete, podľa Vašich predstáv o čom svedčí aj spokojnosť mnohých našich zákazníkov.


Dláždenie


Realilzujeme dláždenia námestí, chodníkov, dvorov rodinných domov podľa požiadaviek zákazníka rôznymi druhmi kameňa podľa. Naši vysoko kvalifikovaní zamestanci sú schopní vydláždiť každý povrch. O ich kvalitnej práci svedčí aj množstvo realizovaných projektov ako na území SR tak aj v zahraničí.Do nášho portfólia patrí okrem iného aj stavba rôznych záhradných kamenných grilov, studní a rôznych stavebných objektov z prírodného kameňa v závisloti od požiadavky zákazníka.